Мобільний підручник «Конституційне право України»

«Конституційне право України» професора Ольги Совгирі — це функціональний та доступний інтерактивний підручник для ефективного навчання, який завжди з тобою!

Завантажуй та отримай можливість швидкого доступу до актуального тексту підручника у смартфоні, без потреби доступу до Інтернету:

Google Play App Store

 

 

Крім того: зручна навігація по темам в меню додатку; усі тексти підручника професійно озвучено – розпочинай з необхідного тобі місця в тексті; інтерактивні тести до кожного розділу/підрозділу підручника (додаток допоможе віднайти правильну відповідь на тест в разі, якщо ти помилився!). Усе необхідне – в одному додатку!

Навчальний мобільний підручник «Конституційне право України» від Освітньої Компанії «Максимум» у співпраці з видавництвом «Юрінком Інтер» стане у нагоді абітурієнтам та студентам, які обрали правничу спеціальність, а також усім охочим, яким цікаві питання права та державотворення.

Глава І

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО – ПРОВІДНА ГАЛУЗЬ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

 • 1. Предмет та метод конституційного права
 • 2. Система конституційного права
 • 3. Поняття, ознаки та види норм конституційного права
 • 4. Реалізація та тлумачення норм конституційного права
 • 5. Прогалини та аналогія в конституційному праві
 • 6. Джерела конституційного права: поняття, ознаки, види
 • 7. Конституційно-правові відносини: поняття, види, склад
 • 8. Конституційно-правова відповідальність: поняття, особливості, види
 • 9. Колізії в конституційному праві.

Нормативно-правові акти та література

Глава ІІ

ОСНОВИ ВЧЕННЯ ПРО КОНСТИТУЦІЮ

 • 1. Поняття конституції, її функції та властивості
 • 2. Поняття, структура та ознаки конституціоналізму
 • 3. Форма і структура конституцій. Класифікація конституцій
 • 4. Прийняття та зміна конституцій
 • 5. Правова охорона Конституції України.

Нормативно-правові акти та література

Глава ІІІ

ОСНОВИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ЛАДУ УКРАЇНИ

 • 1. Поняття, суть, ознаки та гарантії конституційного ладу України
 • 2. Поняття та принципи державного ладу України. Механізм та основні функції Української держави
 • 3. Поняття, сутність, основні принципи та система суспільного ладу України

Нормативно-правові акти та література

Глава ІV

КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА В УКРАЇНІ

 • 1. Поняття, структура, види та принципи конституційно-правового статусу людини і громадянина
 • 2. Поняття громадянства і належність до громадянства України
 • 3. Принципи громадянства України
 • 4. Порядок набуття та припинення громадянства України. Повноваження державних органів, які беруть участь у вирішенні питань громадянства
 • 5. Конституційно-правовий статус іноземців, осіб без громадянства, біженців, осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, закордонних українців та іммігрантів в Україні. Право притулку в Україні

Нормативно-правові акти та література

Глава V

КОНСТИТУЦІЙНІ ПРАВА, СВОБОДИ ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА В УКРАЇНІ

 • 1. Поняття і види конституційних прав, свобод та обов’язків людини і громадянина в Україні
 • 2. Міжнародні стандарти прав та свобод людини і громадянина та їх співвідношення із національним законодавством
 • 3. Особисті права та свободи людини і громадянина в Україні
 • 4. Політичні права і свободи громадян України
 • 5. Соціальні, економічні та культурні права і свободи людини і громадянина в Україні
 • 6. Конституційні обов’язки людини і громадянина в Україні
 • 7. Механізм реалізації, гарантії та захист прав та свобод людини і громадянина в Україні. Обмеження конституційних прав та свобод людини і громадянина в Україні

Нормативно-правові акти та література

Глава VІ

ФОРМИ БЕЗПОСЕРЕДНЬОЇ ДЕМОКРАТІЇ (ПРЯМОГО НАРОДОВЛАДДЯ)

 • 1. Поняття, суть та форми безпосередньої демократії
 • 2. Поняття, соціальні функції та види виборів. Поняття відзиву
 • 3. Поняття та принципи виборчого права
 • 4. Поняття та види виборчих систем
 • 5. Виборчий процес та його етапи
 • 6. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності, що стосуються процесу виборів. Відповідальність за порушення виборчого законодавства України
 • 7. Поняття та види референдумів
 • 8. Принципи і порядок проведення референдумів. Відповідальність за порушення порядку проведення референдумів. Нормативно-правові акти та література

Глава VІІ

КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ І ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

 • 1. Державна влада як інститут конституційного права
 • 2. Конституційні загальні засади організації і здійснення державної влади в Україні
 • 3. Поняття, система і види органів державної влади

Нормативно-правові акти та література

Глава VІІІ

ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА В УКРАЇНІ

 • 1. Загальна теорія і стан парламентаризму. Місце парламентів у системі вищих органів державної влади
 • 2. Конституційно-правовий статус парламенту України – Верховної Ради України
 • 3. Конституційний склад і структура Верховної Ради України
 • 4. Компетенція (функції та повноваження) Верховної Ради України
 • 5. Основні організаційно-правові форми діяльності Верховної Ради України

Нормативно-правові акти та література

Глава ІХ

КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

 • 1. Загальна характеристика інституту президента. Становлення інституту президента в Україні
 • 2. Порядок обрання Президента України
 • 3. Функції і повноваження Президента України
 • 4. Підстави дострокового припинення повноважень Президента України

Нормативно-правові акти та література

Глава Х

ВИКОНАВЧА ВЛАДА В УКРАЇНІ

 • 1. Поняття виконавчої влади і система її органів
 • 2. Конституційно-правовий статус Кабінету Міністрів України
 • 3. Конституційно-правовий статус міністерств та інших центральних органів виконавчої влади
 • 4. Конституційно-правовий статус місцевих державних адміністрацій

Нормативно-правові акти та література

Глава ХІ

СУДОВА ВЛАДА ТА ПРОКУРАТУРА В УКРАЇНІ. КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ

 • 1. Судова влада та прокуратура в Україні: загальна характеристика
 • 2. Конституційний Суд України – єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні
 • 3. Порядок формування та склад Конституційного Суду України
 • 4. Компетенція Конституційного Суду України

Нормативно-правові акти та література

Глава ХІІ

ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ УКРАЇНИ

 • 1. Поняття та особливості територіального устрою України
 • 2. Основи конституційно-правового статусу Автономної Республіки Крим
 • 3. Поняття та система адміністративно-територіального устрою України

Нормативно-правові акти та література

Глава ХІІІ

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

 • 1. Поняття місцевого самоврядування
 • 2. Принципи та система місцевого самоврядування в Україні
 • 3. Організаційно-правова та матеріально-фінансова основи місцевого самоврядування в Україні
 • 4. Гарантії місцевого самоврядування в Україні

Нормативно-правові акти та література

У навчальному посібнику висвітлено питання щодо: характеристики конституційного права як галузі національного права України, основ вчення про конституцію, основ конституційного ладу України, конституційно-правового статусу людини і громадянина в Україні, конституційних прав, свобод та обов’язків людини і громадянина в Україні, форм безпосередньої демократії (прямого народовладдя), конституційно-правових основ організації і здійснення державної влади в Україні, законодавчої влади в Україні, конституційно-правового статусу Президента України, виконавчої влади в Україні, судової влади в Україні, Конституційного Суду України, територіального устрою України, місцевого самоврядування в Україні.

Навчальний посібник може бути використаний студентами у навчальному процесі, аспірантами та викладачами юридичних і гуманітарних вищих навчальних закладів та факультетів, науковцями, народними депутатами України, державними службовцями, посадовими особами органів місцевого самоврядування, активістами політичних партій та інших громадських об’єднань, а також всіма, для кого є цікавим вивчення конституційного права України.

Навчальний посібник також стане в пригоді при підготовці до вступних випробувань під час вступу на основі ступеня бакалавра на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право», а також при підготовці до відповідних кваліфікаційних іспитів кандидатам на посади суддів, прокурорів, на здобуття свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю.

Ольга Володимирівна Совгиря

Народилася 6 серпня 1980 року у Києві. Закінчила юридичний факультет Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.

Доктор юридичних наук, професор, професор кафедри конституційного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Автор понад 170 наукових праць, експерт з конституційного права.

Також народний депутат України 9-го скликання. Постійний представник Верховної Ради України у Конституційному Суді України.

Відгуки юристів та експертів: https://www.facebook.com/olga.sovgiria/posts/3912786282171869

Відомий юридичний портал України "КОНСТИТУЦІОНАЛІСТ" відзначив, що в Україні вийшов перший інтерактивний мобільний підручник «Конституційне право України»: https://constitutionalist.com.ua/v-ukraini-vyjshov-pershyj-interaktyvnyj-mobilnyj-pidruchnyk-konstytutsijne-pravo-ukrainy/?fbclid=IwAR3OHfxTXhhiRGBzAaxZ1xuTydlD34kP4pCt5UVby6j-flAVvHTP21qNB50